בואו (לא חייבים עכשיו העיקר תבואו) – נדבר על בריחה