יוצרים במציאות מדומה מוזמנים לבדוק את פרויקט Sansar