לאיזה סוגי אירועים מתאימה אטרקציה של מציאות המדומה?