הקמת מתחם מציאות מדומה – תכנון, הקמה, הרצה ולא מעט יזע