מציאות מדומה באירועים עסקיים – בחלל עבודה משותף DOGETHER