סוף סוף התפרסם השימוש במצלמות RED במכשירי Hydrogen One