בית ספר במטאוורס לסוהרים ושוטרים בשיתוף עם האיחוד האירופי