מציאות מדומה ברפואה: כך המציאות המדומה מסייעת בתהליך היפוך עובר בישראל