הפקת מתחם VR בוועידה השנתית של הלשכה לטכנולוגיות מידע