פסטיבל הקולנוע הישראלי במציאות מדומה – הסיפריה הלאומית ירושלים