האוקולוס ריפט הראשון נמסר אישית על ידי המייסד Palmer Luckey