יכול להיות שפאלמר לאקי יעצור את הסגירה של AltspaceVR