מה חשבו אברי גלעד והילה קורח על החוויה בסימולטור המציאות המדומה?