קסדת המציאות המדומה Visor VR תושק באוקטובר במחיר של 400 דולר