ג'וסף גורדון לוויט – מכור לטכנולוגיה של מציאות מדומה