שוק מתחמי המציאות המדומה בעולם הולך וגדל: עד כמה גדול הפוטנציאל המלא?