כנס ספקים ושיתופי פעולה של הפרוייקט iProcureSecurity מטעם האיחוד האירופאי