לראשונה: כנסת ישראל פרסמה סקירה תמציתית על תחום המטאוורס וההשפעות שלו