סדנת חדשנות המייקרים – בניית עולם וירטואלי תלת מימדי בקליק