גרסה ראשונה של מכשיר ה-‘Omni One’ נשלחה למשקיעים של Virtuix