המטאוורס הולך להשתלט על האינטרנט , האם כל אתרי האינטרנט יהפכו לאתרי וורס?