פייסבוק סוגרים את מחלקת התוכן בחטיבת מציאות המדומה – "Oculus Story Studio"