שמועות: HTC בודקים אפשרויות של מכירת החברה וכל חטיבת המציאות המדומה