תוצאות ראשוניות הראו ששימוש במשקפי מציאות המדומה לא פוגעת בראיה בקרב ילדים צעירים